" /> " />

 سلام علیکم

3 بار تکرار قسمتی از یک ایه شریفه از سوره کهف توسط شیخ عبدالباسط رحمت الله علیه قطعا دلایل زیادی دارد که با سواد اندک اینجانب می تواند بدلیل تاکید و نتیجه گرفتن در پایان و تفهیم ایه شریفه به مخاطب باشد  که فوق العاده زیباست و بعد از ایه تلاوت معروف سوره حمد و ادغام کبیر را توجه فرمایید